Vårt mål er ikke at elever bare skal fullføre og bestå, de skal fullføre og føle at livet er godt

I disse dager er det nesten 1350 elever og 200 ansatte som er i gang med et nytt skoleår på Frederik II her i Fredrikstad. Psykisk helse i skolen er et viktig tema som mange er opptatt av. God psykisk helse er ikke fravær av psykisk sykdom det er å ha et godt liv. Det er å føle at livet er godt å leve og ha god livskvalitet. God psykisk helse skapes i skolen gjennom undervisningen og måten vi snakker sammen og samarbeider på.

I prosjektet Mestring og mening på Frederik II utforsker vi hvordan skolen i seg selv kan være et sted som fremmer god livskvalitet for elever og ansatte. Vi gjør dette i et lærende fellesskap mellom Frederik II og Høgskolen i Østfold og vi skal bruke noen år på det. Folkehelseprogrammet Mestring og Mening i fylkeskommunen har bevilget midler for at vi skal kunne jobbe med dette frem til våren 2021.

Hvorfor er det så viktig å jobbe med god livskvalitet på en skole? God livskvalitet er avgjørende for at det skal være mulig å lære i skolefag. Det å fullføre og bestå videregående skole gir gode forutsetninger for god livskvalitet senere i livet. God undervisning bidrar til at elever og lærere opplever mestring, tilhørighet og til at de får mer kunnskap om seg selv i sin identitet. Gjennom undervisning kan det bli lettere å oppdage hva som kan gi mening i livet. Vår skole er en skole hvor mange tilbringer mye tid i løpet av dagen, ukene, månedene og året. Det er derfor svært viktig at den tiden gir alle på skolen en opplevelse av trygghet, fellesskap og mulighet for aktiv deltagelse og involvering.

I prosjektet Mestring og mening på Frederik II utforsker vi hvordan skolen i seg selv kan være et sted som fremmer god livskvalitet for elever og ansatte. Vi gjør dette i et lærende fellesskap mellom Frederik II og Høgskolen i Østfold og vi skal bruke noen år på det. Folkehelseprogrammet Mestring og Mening i fylkeskommunen har bevilget midler for at vi skal kunne jobbe med dette frem til våren 2021.

Hvorfor er det så viktig å jobbe med god livskvalitet på en skole? God livskvalitet er avgjørende for at det skal være mulig å lære i skolefag. Det å fullføre og bestå videregående skole gir gode forutsetninger for god livskvalitet senere i livet. God undervisning bidrar til at elever og lærere opplever mestring, tilhørighet og til at de får mer kunnskap om seg selv i sin identitet. Gjennom undervisning kan det bli lettere å oppdage hva som kan gi mening i livet. Vår skole er en skole hvor mange tilbringer mye tid i løpet av dagen, ukene, månedene og året. Det er derfor svært viktig at den tiden gir alle på skolen en opplevelse av trygghet, fellesskap og mulighet for aktiv deltagelse og involvering.

«Lærere som har god livskvalitet vil lettere kunne bidra til at elever får det – og omvendt.»

Vi ønsker mer kommunikasjon hvor vi anerkjenner og respekterer hverandre som medmennesker med følelser og behov. Målet er å skape mer kontakt mellom elever og lærere, mellom elever og mellom skole og foresatte. Foreldre har en viktig rolle i samarbeidet om å skape trygge og gode klassemiljø og i å hjelpe elevene å ta opp ting som er vanskelig. Foreldre har også en viktig rolle i å oppmuntre elevene og gjerne i å gi beskjed til skolen når noe oppleves bra.

Frederik II er en skole som har lærere som er gode på å legge til rette for dybdelæring. I dette prosjektet søker vi å få frem detaljer rundt disse styrkene hos lærerne våre, slik at vi kan legge forholdene til rette for at det skal kunne bli mye mer av det. Elever utsettes for veldig mye vurdering. Det er vårt mål at denne skal handle om muligheter for læring og forbedring. Dette tror vi vil gi både lærere og elever mer og bedre livskvalitet.

Vårt mål er ikke at elever bare skal fullføre og bestå, det er at elever skal fullføre og føle at livet er godt å leve!

Kronikkforfattere:
Leif Østli og Geir Vidar Eriksen (hhv rektor og assisterende rektor ved Frederik II videregående skole)
Espen Marius Foss og Kjersti Lien Holte (Begge PhD. ved Høgskolen i Østfold)

Kronikken er også publisert i Fredriksstad Blad