Trond Heitmann skal være med på å øke mestring og mening i Østfold

Østfold fylkeskommune har i samarbeid med Høgskolen i Østfold, ansatt Trond Heitmann i en delstilling fra 1. juni. Han skal være med på å sørge for at prosjektene i Mestring og mening blir gode, solide prosjekter som har overføringsverdi til resten av Østfold og landet.

Østfold som har blitt valgt ut som ett av fem fylker i det nye folkehelseprogrammet med fokus på psykisk helse blant barn og unge, har nå 14 store prosjekter som skal følges i de neste fem årene. Å følge med på prosjektene underveis og ikke minst sørge for at prosjektene blir evaluert slik at erfaringene blir tatt vare på er en viktig del av programmet.

Derfor er Østfold fylkeskommune svært glade for at Trond Heitmann er ansatt i en delstilling for å ivareta dette. Han er sosialantropolog og har nylig levert sin doktorgradsavhandling ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU.

Vil du vite mer om Trond Heitmann kan du klikke deg inn på Høgskolen i Østfolds hjemmesider her

Mestring og mening kan du lese mer om på Østfold fylkeskommunes hjemmesider