Streken blir til i leken

Hvert år rundt skolestart hører vi det. Ungdom sliter. Ungdom er ensomme. Ungdom kjenner på press. Ungdom faller ut. Nyhetsmediene formidler studier som bidrar til bildet av at ungdommen har det verre nå enn før. Dette er samfunnsproblemer vi må ta på alvor. Spørsmålet er hvordan?

En strategi er økt fokus i skolen. Vi ser dette gjenspeilet i hvordan overordnet del av læreplanen vektlegger områdene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap. Her kan vi lese følgende; “Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.”

Samfunnsoppdraget til skolen og lærerne er betydelig. Langt større enn at skolen, som en ren undervisningsinstitusjon, skal klare det. Skolen har imidlertid et potensial som samfunnsinstitusjon som vi mener er uutnyttet, men flere og flere er i ferd med å få opp øynene for. Østfolds prisverdige satsning på skoler som nærmiljøarenaer, er et godt eksempel i så måte.

29. september åpner Glemmen Akropark og Makerspace offisielt. Dette er en nærmiljøarena ved Glemmen videregående skole, som huser et innendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet og kreativ produksjon. Her er det parkouranlegg, turnmatter, luftakrobatikkutstyr, dansesal og et kreativt skaperverksted med alt fra symaskiner til datautstyr. Ute på skolens område er det en stor parkourrigg og treningsapparater, samt en kunstgressmatte (uten en eneste strek). Alt er gratis og aldersgrense for anlegget (innendørs) er 13 år. Tilbudet er for alle ungdommer i distriktet. Glemmen Akropark er finansiert av midler fra Folkehelsa gjennom Østfold fylkeskommune, og tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB.

Vel og bra, og på høy tid, men hva er spesielt med Glemmen Akropark som aktivitetstilbud for ungdom?
Stikkord er egenorganisering og brukermedvirkning. Og retten til å definere seg selv i et aktivt samspill med andre. Glemmen Akropark er brukerne, det vil si ungdommene som til enhver tid slynger seg  i parkourriggen, skaper en karakter i Makerspace, øver inn en koreografi i dansesalen, eller bare slapper av med en ny venn. Disse ungdommene har lært om viktigheten av medvirkning, demokratisk engasjement, ansvar, og alt tenkelig mellom himmel og jord siden de begynte i grunnskolen, men hvor ofte har de fått prøvd sin medbestemmelse i praksis? Har de fått bestemme ukeplan, eller lekser, eller når fotballtreninga skal begynne, eller hvor neste ekskursjon skal gå, hvilke bøker som skal leses, mattestykker som skal regnes? Voksensamfunnet er gode til å irettesette ungdom for manglende engasjement og deltakelse i politikk og samfunnsliv, men veldig dårlig på å slippe dem til. Etter mange tillitsverv i idrettslag og frivillighet er vår erfaring at ungdommene fort blir brikker i de voksnes spill. Vi vet det er godt ment, men vi lærer ikke ungdommene kreativitet og selvstendighet med metodetvang. Vi må gi dem rom til å finne seg selv, utforske sine eget potensial uten den voksnes styrende hånd hele tiden.

I Glemmen Akropark møter vi ungdommer som imponerer oss hver eneste dag. Ungdom med forskjellig utgangspunkt, men som vi ikke nøler et sekund med å stole på. De tar ansvar større enn hva vi kunne forestille oss da vi begynte. Her lar de telefonene ligge lydløs i baggen for at den ikke skal forstyrre dem, her mopper de gulvet før de går hjem og spør oss voksne om når det passer med en rengjøringsdugnad. Her viser de oss voksne hvordan vi viser hverandre respekt og hvordan vi tar en back-flip. Vi ser usikre ungdommer som på få uker får nye venner, ny selvtillit og nye ferdigheter. Det eneste vi har gjort er å gi de rom, tid, det utstyret de ønsket seg og masse tillit. Men de vet at vi er der for dem når de trenger det.

Vi vet ikke hvor dette kommer til å ende, eller hvordan det kommer til å bli i fremtiden. Vi har et verdigrunnlag, ikke en plan. Planen skal ungdommene skape selv. Verdiene skal de leve ut selv. Korrigeringene skal de utføre selv. Vi voksne passer bare yttergrensene slik at alle er trygge og føler seg inkludert. Det er Glemmen Akropark.

Kronikken er skrevet av Espen Gresvik Schei og Rune Kreutz

Sjekk ut Glemmen Akropark på Facebook! www.facebook.com/Glemmenakropark/