Sluttevaluering av prosjektet «Helsefremmende lokalsamfunn»

Hvordan er det å delta med et lokalt prosjekt i en nasjonal satsing? Og hvordan går det når kommunene skal samarbeide med både fylkeskommunen og akademia - og i tillegg teste ut nye kvalitative metoder?

Det har Jo Ese, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold forsøkt å svare på i sin sluttrapport fra prosjektet Helsefremmende lokalsamfunn.

De fire Østfold-kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Marker og Trøgstad har alle deltatt i et nasjonalt utviklingsprosjekt der lokalbefolkningen er nøkkelen til kunnskap om hva som skaper helsefremmende og gode lokalsamfunn. Et av målene for prosjektet har vært å teste ut nye metoder for å opparbeide seg slik kunnskap.  

Les mer om prosjektene i hver enkelt kommune her:

Ese har i sin rapport sett på hvordan kommunene selv har opplevd å jobbe i et nasjonalt prosjekt, i nettverk med hverandre og med fylkeskommunen og akademia.

Sitat kommune: 
«Vi har hatt tid til å finne frem til noe som funker for oss, og vi har fått det til gjennom all feedbacken vi har fått fra Høgskolen i Østfold og fra fylkeskommunen» 

Han har også tatt for seg erfaringene med å teste ut kvalitative tilnærminger og forskningsmetoder: 

Sitat kommune:
«Når vi reiser rundt i kommunen og viser frem funnene våre og kommer med sitater fra informanter blir det masse engasjement! Men det å si: «Vi driver med kvalitativ metode» så er det ingen respons.»

Ese har også sett på krysspresset som kommunene står i når slike prosjekter skal gjennomføres og forventningene fra eksterne aktører, interne kollegaer og befolkningen i kommunene de jobber i er ulike. 

Les hele rapporten fra Jo Ese og Høgskolen i Østfold. 

Les også evalueringen av hele det nasjonale prosjektet.