Skolemåltidskonferanse på Inspiria

Vel 50 personer deltok på skolemåltidskonferansen.

Den 4. april ble det satt fokus på den nye nasjonale retningslinjen for mat og måltider i skolen. Seminaret var en del av en konferanserekke som arrangeres ulike steder i landet, deriblant for å markedsføre og informere om de nye retningslinjene. Målet med konferansen var å inspirere og motivere til økt fokus og systematisk arbeid med skolemåltidet og mattilbudet.

Ler mer om konferansen her