Planla samarbeid med WHO Europa

Verdens Helseorganisasjon Europa er positiv til et samarbeid med Høgskolen i Østfold og NMBU om sosiale ulikheter i helse.  

Det kom frem da Østfold fylkeskommune møtte deres regionkontor i Venezia, sammen med representanter for Høgskolen i Østfold og NMBU. Det skal utredes videre om Camilla Ihlebæk (professor i folkehelse ved NBMBU og professor II på Høgskolen i Østfold) kan ha en utplassering ved Venezia-kontoret fra høsten 2018.

– Østfold fylkeskommune har nettopp inngått en partnerskapsavtale med de to akademiske institusjonene, og det mulige samarbeidet med Verdens Helseorganisasjon er en oppfølging av dette. Et viktig formål med denne avtalen er å fremskaffe mer innsikt om hvordan man skal få folkehelsetiltak til å virke i praksis, ute i det mangfoldet av ulike lokalsamfunn som vi har i Østfold. Det sier folkehelsesjef i Østfold fylkeskommune, Knut-Johan Rognlien.

Gjennom et samarbeid med Verdens Helseorganisasjon, er planen å opprette et større internasjonalt prosjekt der flere europeiske regioner samarbeider om å finne praktiske løsninger for å redusere sosiale ulikheter i helse.

– For Østfold er dette en stor mulighet. Ved NMBU sitter en av de fremste folkehelsemiljøene i Norge, og gjennom et mulig samarbeid med Verdens Helseorganisasjon så vil vi kunne knytte bånd til noen av de mest anerkjente fagmiljøene i Europa. Dette kan komme både Høgskolen i Østfold og NMBU til gode, sier han.

Ideen ble diskutert som en del av styremøtet i WHO Regions for Health Network, som ble åpnet av Piroska Östlin (Director of the Division of Policy and Governance for Health and Well-being). Verdens Helseorganisasjon la i møtet stor vekt på at det regioner og kommuner spiller en avgjørende rolle for å motvirke sosiale ulikheter, og at de nå ønsker å vie dette større oppmerksomhet fremover.

– I møtet diskuterte vi også om forskere ved Høgskolen i Østfold kan samarbeide med Camilla Ihlebæk under hennes sannsynlige opphold i Venezia, og det var Verdens Helseorganisasjon veldig positive til, sier Rognlien.

Fra Høgskolen i Østfold deltok Jo Ese (høgskolelektor) og Arve Negaard (tidligere konstituert dekan ved avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag).