Nye Moss vil bli god på folkehelsearbeid

La det ikke være tvil. Nye Moss kommune skal satse på folkehelse. Ikke bare er de godt i gang med å lage en kommunedelplan om levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv, i tillegg satser de stort på å bygge kompetanse blant sine nye ledere. I forrige uke møttes cirka 50 ledende politikere og administrativ ansatte til frokostmøte for å få mer kunnskap. Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa har støttet prosjektet ved hjelp av regionale folkehelsemidler.

Leder av fagrådet om sosiale ulikheter i helse, Kjersti Lien Holte fra Høgskolen i Østfold, anbefalte nye Moss å reise problemstillinger i fagrådet. Fagrådet er en del av satsingen til partnerskapet Østfoldhelsa. Hun snakket for øvrig engasjert om betydningen av at nye Moss må prioritere å redusere sosiale ulikheter.

Leder av fagrådet om sosiale ulikheter i helse, Kjersti Lien Holte fra Høgskolen i Østfold.
16 år gamle Emma Heiberg åpnet seminaret med musikalsk innslag. En flott start fra et av byens unge kulturtalenter, som tydeligvis går i fotsporene til sine slektninger i Dusty Cowshit (Morten og Petter Heiberg).

 

Folkehelserådgiver i Rygge, Trude Larsen Vold (til venstre) og folkehelsekoordinator i Moss, Agnethe Weiseæth, er godt i gang med å bygge en ny folkehelsekommune.Begge deltar i flere nettverksgrupper, hvor målet er å fremme folkehelse og sosial bærekraft.
Varaordfører i Rygge, Finn Erik Blakstad, var en av deltagerne – med den nye rådmannen i nye Moss i bakgrunnen Hans Reidar Ness
Fagdirektør i Folkehelseinstituttet ga ros til Moss kommune for arbeidet med folkehelsevurderinger av politiske saker, hvor kommunen har vært en av pionerene i Norge.