Ny studie skal kartlegge helsa til Østfold-barn

Familiens økonomi har stor innvirkning på Østfold-ungdommens helse. Blant videregående elever med dårlig råd sier hele 15 % at de ikke har venner. Det tilsvarende tallet for de som har god råd hele tiden er bare en prosent! Totalt svarer over 1000 elever på de videregående skolene i Østfold at de er veldig mye eller ganske mye plaget av ensomhet. Det viser den store Ungdata-undersøkelsen som er gjennomført blant 5728 elever. En helt ny undersøkelse blant barneskole-elever skal nå finne ut om tilsvarende mønster allerede viser seg før tenårene.

– Vi håper at økt kunnskap om helsetilstanden til barneskole-elever, vil motivere kommunene til et enda større fokus på forebyggende arbeid overfor de minste. Det sier styreleder i Østfoldhelsa Inger-Christin Torp.

Det er det nasjonale kompetansesenteret KoRus og velferdsforskningsinstituttet NOVA som nå skal gjennomføre Ung Data på barneskolenivå. Askim, Trøgstad, Eidsberg og Hobøl er plukket ut som fire av ti forsøkskommuner. Den kjøres de nærmeste ukene og omfatter femte til syvende trinn. Frem til nå har Ungdata-undersøkelsene bare blitt gjennomført blant elever på ungdomsskoler og videregående.

– Vi har lenge visst at sosiale ulikheter forårsaker helseproblemer, men så langt har vi hatt mest kunnskap om dette i voksenbefolkningen. Gjennom Ungdata får vi dokumentert at økonomiske forskjeller også påvirker livsstilen til barna. For eksempel så er det bare en prosent av våre videregående elever som kommer fra familier med konstant god råd som er fysisk inaktive. Blant de som har dårlig råd hele tiden er nesten hver femte ungdom fysisk inaktive. Det sier lederen av opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune, Elin J. Tvete.

Noen nøkkeltall fra Ungdata-undersøkelsen blant videregående elever i Østfold som dokumenterer sosiale ulikheter

 

ØKONOMI/RISIKO God råd hele tiden Dårlig råd hele tiden
Drukket seg beruset mer enn 11 ganger 6% 13%
Får lov å drikke alkohol av foreldrene 20% 34%
Fysisk inaktiv 1% 18%
Søvnproblemer 8% 34%
Har ingen jeg vil kalle venner 1% 15%

 

Les hele rapporten om helsetilstanden til videregående elever fra NOVA og KoRus Øst