Nasjonal ekspert skryter av kommuner i Indre

– Jeg har en oppfordring til alle politikere og ledere i Indre Østfold. Les dette heftet! Det inneholder informasjon om kommunen din som trengs i politikkutforming og som er viktig å ha i bakhodet når politiske vedtak skal fattes eller forberedes.

Det sier professor i sosiologi, Annett Arntzen. Hun sikter til kortversjonen av helsetilstanden for seks kommuner i Indre Østfold, Eidsberg, Spydeberg, Askim, Marker, Trøgstad og Hobøl.

– Jeg har lest mange hefter med statistikk, og utfordringen er ofte at det er vanskelig å forstå eller vite hvordan statistikken kan brukes. Det lille heftet forklarer hva folkehelsearbeid handler om på en god pedagogisk måte. De som ønsker å gå mer i dybden eller er spesielt interesserte i statistikk på detaljnivå kan lese i et mye mer omfattende dokument. Dette synes jeg er et eksempel til etterfølgelse, sier hun.

Arntzen er ingen hvem som helt i norsk folkehelsearbeid. Hun leder det nasjonale fagrådet for sosial ulikhet i helse. I hennes ordinære jobb ved Universitet i Sørøst-Norge leder hun institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap.I dag har hun publisert en kronikk der hun skryter av den nevnte publikasjonen «Slik har vi det. Folkehelsearbeidet i et livsløpsperspektiv» og begrunner hvorfor den er så bra.

– Jeg har skrevet mange kronikker, men jeg tror dette er første gang jeg aktivt gir ros til flere kommuner. Jeg ble oppmerksom på arbeidet da kommunene i Indre kom og informerte fagrådet for sosiale ulikheter i helse. Inntil nylig het den ekspertgruppa for sosial ulikhet i helse, og den har jeg vært medlem av siden oppstarten i 2012. Dette organet ledes av Høgskolen i Østfold som en del av samarbeidet med Østfoldhelsa, som blant annet gir folkehelserådgivning til kommuner, sier hun.

Professoren trekker frem at dette åpenbart ikke kun er «skrivebordsarbeid» fra kommunenes side. De har aktivt samarbeidet og involvert politikere, ledere og mange ulike fagmiljøer i utformingen. – Vi bombarderes med fakta og tall hver eneste dag, derfor tror jeg grepet med en enkel og kort versjon er klokt. Det øker sannsynligheten for at alle som burde lese den gjør det. Politikere får også et mye større eierforhold til dokumentet når det er forankret i kommunens ledelse. Jeg ser ikke bort fra at folkehelsemiljøet i Norge vil legge merke til dette arbeidet og forsøke og kopiere det, sier hun.

Det er særlig gledelig at publikasjonen også fremhever ressursene som kommunene har, og som kan styrke lokalsamfunn og menneskene som bor der.

– Det er viktig. Sammenligner vi kommunene i Indre med kommuner i de fleste andre land, så vil vi forstå at folkehelsa der tross er ganske god. Det betyr at det finnes kvaliteter i de seks kommunene som de må bestrebe seg på å bevare og utvikle videre, sier hun.

Her kan du laste ned «Slik har vi det» slik_har_vi_det_web

Her kan du lese kronikken professor Annett Arntzen har skrevet om det gode arbeidet i Indre Østfold.