Løsningen

Ved å være føre var kan vi sammen styrke helsa til Østfoldingene.

Helse er ikke synonymt med helsetjenester, behandling eller det å være frisk, det vil si uten sykdom. Helse er mye mer. Det omfatter også trivsel og velferd. Helse skapes av individet selv, i samvær og samspill mellom individer og ut i fra hvordan samfunnsforholdene tilrettelegges for at folk selv kan løse oppgaver og utfordringer. En mobilisering av ressurser i felleskap mellom befolkningen og offentlige myndigheter er det beste utgangspunkt for helsefremmende løsninger. Gjennom god samfunnsplanlegging kan vi sikre at folk gis mulighet til å ta sunne valg. Det vil også kunne bidra til at innbyggerne våre har opparbeidet seg ressurser som gjør de i stand til å møte de utfordringer som vi alle møter i hverdagen.