Kommuner og frivillige vil styrke folkehelsa i Østfold

Det blir en flott start på det nye året for 11 kommuner i Østfold. Nå deler Østfoldhelsa og fylkeskommunen ut tre millioner kroner til folkehelsearbeid. Også frivillige krefter mottar støtte. 

– Vi ser at kommunene stadig blir flinkere i dette arbeidet. Det finnes ikke noen bedre investering enn å forebygge problemer før de oppstår. Folkehelsearbeid gagner både livskvaliteten og samfunnsøkonomien, sier styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp.

Et trekk ved årets søknader, er at stadig flere kommuner søker støtter til å skape møteplasser og å lage sosiale nettverk i befolkningen.

– For eksempel så er det mange kommuner som jobber mye mer enn tidligere for å gjøre skoler til nærmiljøarenaer. Dette har en rekke positive konsekvenser. Skolene kan være steder der det er naturlig for innbyggerne og møtes å bli kjent med nye mennesker. Samtidig så kan vi ved å fylle skolene med tilbud på ettermiddag og kveld også gjøre hverdagen lettere for barn som ikke har det så greit hjemme.

Det sier Elin Johanne Tvete, leder av opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune. Hun forteller at de også jobber for å videreutvikle videregående skoler på kveldstid.

– Offentlige bygninger er vår alles, felles eiendom. Vi må legge forholdene til rette for at nærmiljøene og frivillige organisasjoner kan bruke disse, sier hun.

Både Halmstad skole (Rygge), Sandesundveien barneskole (Sarpsborg) og Rakkestad skole får derfor støtte til denne type arbeid i år. Trøgstad og Halden mottar samtidig midler til andre former for møteplasser for barn og ungdom, mens Moss skal jobbe på lignende måter på flere skoler gjennom «Aktivitetskarusellen for alle».

Prosjekter som vil motta støtte i 2019:

KommuneProsjektnavnTilskudd i 2019
Nye Moss kommuneFolkehelsearbeid i «Nye Moss»100.000
MossAktivitetskarusell for alle150.000
MossFrivilligbank – et samarbeid med Kirkens Bymisjon85.000
RyggeHalmstad som nærmiljøhus300.000
RyggePositivt hode med treningsglede som metode200.000
VålerProsjekt Uro250.000
RådeTrygg i trafikken, Saltnes barnehage10.000
FredrikstadLivskvalitet i livets siste kapittel150.000
FredrikstadStjernen aktiv200.000
SarpsborgMatkurs for barn, unge, familier og kvinner100.000
Sarpsborg kommuneFargerik brobygging på Sandesundveien barneskole400.000
Fellessøknad Halden og Sarpsborg kommunerBedriftsbowlsserie i Halden og Sarpsborg95.000
Halden kommuneUngdomskafé – sosial møteplass for ungdom i sentrum200.000
Halden kommuneByhage100.000
Halden kommuneUtvidelse av Haneparken20.000
Rakkestad kommuneTilhørighet og mestring for barn og unge i Rakkestad300.000
Eidsberg kommuneFysisk aktivitet i barnehagen – kjenne på egne grenser150.000
Eidsberg kommuneKulturkafe75.000
Trøgstad kommuneEtter skoletid 4. – 7. trinn.65.000
Marker kommune Aktiviteter i skogen50.000
Totalt 3 millioner kroner.