Kom på konferanse: Ung i Østfold 2019

Østfold fylkeskommune og KoRus inviterer til konferansen Ung i Østfold 2019. 

Østfold fylkeskommune og KoRus inviterer til konferansen Ung i Østfold 2019. 

For første gang har alle ungdomsskoler og videregående skoler i Østfold deltatt i Ungdataundersøkelsen. Ungdata 2019 gir oss derfor et helt unikt bilde av hvordan ungdom i Østfold har det. 

For å gjøre nytte for seg må dataene fra undersøkelsen forståes og analyseres – og hvem er de beste ekspertene på å være ungdom?  

Ungdommen selv! 

Dato: 27. november
Sted: Filadelfiakirken, Sarpsborg

Program for dagen finner du her!

Målgruppe for konferansen: 
Elever fra ungdomsskole og videregående skole, lærere, skoleledere, planleggere, politikere og alle som trenger kunnskap om ungdom.  

Meld deg på konferansen her!

Dagens ungdom
Anders Bakken har forsket på ungdom siden midten av 90-tallet og er en av de som har best kjennskap til ungdom i Norge. Han vil tegne de store linjene rundt dagens ungdom med utgangspunkt i årets undersøkelse.  

Ungdata 2019 gir et slags snapshot av tilstanden i dag. På konferansen vil ungdommen bak statistikken bidra med sine synspunkter for hjelpe oss å justere fokus.  

Ungdom i Østfold
KORUS er kompetansesenter for rus og har det faglige ansvaret for Ungdata-undersøkelsen sammen med NOVA. De kommer på konferansen for å dykke ned i Østfold-tallene. 

Livsmestring og folkehelse
Livsmestring og folkehelse skal inn i læreplaner fra 2020. Men hva innebærer begrepet livsmestring – og hva betyr det for ungdommen selv? Det skal vi utforske.  

Lokalene er store og vi håper å fylle salen med masse ungdom. Vi oppfordrer hver enkelt skole til å sende en gruppe elever og ansatte. Dette gir et godt grunnlag for å kunne jobbe videre med resultatene fra Ungdata-undersøkelsen  i etterkant.

Velkommen!