Kirkeng hedret med diplom

Etter to års intensivt arbeid mottok Kirkeng skole i Degernes det synlige beviset på at den er helsefremmende. Det var styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp, som overleverte diplomet til elevrådsleder Ole Kristian Hjørnegård (bildet).

– Jeg er blitt kjempeimponert over den jobben som er lagt ned på Kirkeng. Her har vi en skolefritidsordning som jobber systematisk med ernæring og tilbyr elevene varmt måltid to ganger i uka, samt frukt og grønt hver dag. I tillegg har de stort fokus på å skape trivsel og forebygge mobbing, sier Torp.

Skolen oppfyller også de to kanskje viktigste punktene i Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i skolen; nok tid til matpause midt på dagen og tilsyn under hele måltidet, også for de eldste elevene. Dette legger godt grunnlag for gode skolemåltider.

Atten tusen timer
Det er gjennom prosjekt «Atten tusen timer», at arbeidet med helsefremmende barnehager og grunnskoler i Østfold ble startet opp. Til sammen ni barnehager og fem grunnskoler, fordelt på ni kommuner har deltatt i prosjektet. Prosjektet har definert kriterier for hva det innebærer å være helsefremmende. 13 virksomheter har nå fått status som helsefremmende.

Aremark barnehage, Aremark skole, Brekkerød barnehage, EG barnehagedrift (Halmstad barnehage), Gimle skole, Kirkeng skole, Prestenga barnehage, Saltnes barnehage, Spetalen skole, Skjønhaug barnehage, Skjønhaug skole, Symra barnehage, Tubus barnehage og Tveterhytta barnehage har deltatt i prosjektet. Barnehagene og skolene kommer fra kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Halden, Rakkestad, Rygge, Råde, Sarpsborg og Trøgstad.

Opptatt av medvirkning
Kirkeng skole jobber også systematisk med å lære elever til å ta ansvar for egen helse og å ta gode valg for seg selv.

– I Østfoldhelsa har vi hatt fokus på å stimulere til demokratiutviklingsprosesser blant ungdom. Derfor var det gledelig for meg å lese at før møter i elevrådet så diskuterer klassene saker som skal opp, eller de melder opp saker til elevrådet. Dette er god opplæring i demokrati, mener Torp – som også gir ros for skolens helsesøsterdekning.

Folkehelsearbeidet på skolen drøftes også jevnlig i ulike fora som elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg, samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget, skolens ledergruppe, assistentgruppa og ansattgruppa. Fra 2016 blir det etablert en folkehelsegruppe ved skolen.

Kirkeng skole er en av tre barneskoler i Rakkestad kommune. Skolen har i løpet av prosjektperioden flyttet inn i nytt skolebygg i Degernes sentrum. Skolen har 127 elever og 37 av disse går i skolefritidsordningen.