Jubel på Østfold-skoler

5,7 millioner kroner ble i dag delt ut til Østfold-skoler gjennom Røre-prosjektet.

Det var styret i Østfoldhelsa som fattet beslutningen om å tildele midler til 71 prosjekter fordelt på 42 skoler. Utdelingen har blitt mulig på grunn av en gave fra Sparebankstiftelsen på 26,5 millioner kroner. Mer midler som Østfold-skoler kan søke på vil bli lyst ut i høst.

Les mer om tildelingen og hvilke skoler som mottok støtte på hjemmesidene til Østfold fylkeskommune.

Les mer om den første utlysningen her