Østfold høster fruktene av sitt folkehelsearbeid

Kommunene i Østfold har kommet langt med sin organisering av folkehelse og oversiktsarbeid.

Det sier seniorrådgiver Solveig Hagelskjær hos Fylkesmannen i Østfold.

Hun har ledet et revisjonslag som har tilsyn med kommunenes arbeid og oversikt på eget folkehelsearbeid. Det har blitt utført et landsomfattende tilsyn.

Ingen avvik i 2014

I Østfold ble det ikke rapportert noen avvik på lov eller forskrift i de tre kommunene som ble revidert i 2014: Halden, Fredrikstad og Rakkestad.

Revisjonslaget besto i tillegg til Hagelskjær, av seniorrådgiver Torgunn Bakken samt assisterende fylkeslege Svein Rønsen.

– Vi var veldig glade for å se at kommunene generelt var kommet langt med sin organisering av folkehelse og oversiktsarbeid. I flere av kommunene hadde dessuten oversiktsarbeidet startet allerede før den nye folkehelseloven trådte i kraft i 2012. Det var først da at kommunene ble pålagt å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, identifisere sine folkehelseutfordringer, fastsette mål og iverksette tiltak der det er nødvendig. Det er ikke bestandig at kommunene klarer å være i forkant av lovene, så det var mye i dette tilsynet som gledet oss, sier Hagelskjær.

Hun får støtte av Rønsen.

– Nå ser vi at vi høster frukter av det folkehelsearbeidet vi har drevet i mange år her i Østfold. Tidligere var det ofte ildsjeler som sto for organisering av lokalt folkehelsearbeid i norske kommuner. Nå er det en del av den kommunale driften. Det er derfor viktig å se til at kommuneledelsen styrer dette arbeidet på en tilfredstillende måte, sier Rønsen.

 

– Det er all grunn til å gi honnør til kommunene i Østfold for arbeidet de har gjort på dette området.

 

Pilottilsyn i 2013

I 2013 ble det utført et pilottilsyn på folkehelsearbeidet i Sarpsborg, Rygge og Trøgstad kommune. Noe av hensikten med pilottilsynet var å høste erfaring med tilsyn på dette området. Statens Helsetilsyn brukte så disse erfaringene til å utarbeide en veileder for tilsyn i 2014, slik at tilsynet kan bli utført på samme måte i hele landet.

Også i 2013 var resultatene for Østfold oppløftende. Rygge kommune ble registrert med to avvik på internkontroll med eget folkehelsearbeid. Etter at tilsynet hadde lagt frem sin rapport, tok Rygge kommune raskt affære og fikk på kort tid ting på plass.

– Rygge manglet personell til å få gjennomført rutiner og kontroller på folkehelsearbeidet på dette tidspunktet. Men etter tilsynet, fikk de utarbeidet en grundig plan for videre arbeid og fikk raskt inn en folkehelsekoordinator som nå jobber spesifikt med kommunens folkehelsearbeid. Måten Rygge håndterte oppfølgingen på var imponerende, sier Hagelskjær.

Rønsen nikker samtykkende og utdyper: – Vi ser at kommunene drar nytte av tilsyn med sitt videre arbeid for folkehelse. Man får et verktøy i sitt arbeid med planstrategi og planbehov for en ønsket utvikling i kommunen.

Samtlige kommuner i Østfold som har blitt revidert, oppfyller i dag kravene til oversikt på eget folkehelsearbeid.

– Det er all grunn til å gi honnør til kommunene i Østfold for arbeidet de har gjort på dette området. Ansvar og oppgaver er klart fordelt slik det må være når det skal bli en del av kommunens daglige drift, roser Hagelskjær og Rønsen.

Les mer om Rygges erfaring med tilsynet her.