Høyre-politikeren som brenner for å bekjempe sosiale ulikheter

Bengt Morten Wenstøb er for mange først og fremst kjent for å representere østfoldingene på Løvebakken. Men etter fire års virke på Stortinget, stilte ikke Høyre-politikeren til gjenvalg i høst. I stedet returnerte 53-åringen til stillingen som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Nå er det fagrådet om sosiale ulikheter i helse som får glede av Wenstøbs kompetanse.

«– Folkehelsearbeidet har ligget mitt hjerte nær i mange år, helt siden jeg studerte det ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap ved årtusenskiftet. Det det jeg brenner aller mest for innen dette området er barns rettigheter.»

Det forteller Wenstøb, som også nå har fått i oppdrag å evaluere partnerskapet Østfoldhelsa for perioden 2011-2018. Han evaluerte det forøvrig også i 2004.

«– Å satse på folkehelse er og gi flere mennesker økt livskvalitet», fastslår han.

Høgskolen i Østfold sitt fagråd om sosiale ulikheter i helse inngår som en del av partnerskapet Østfoldhelsa. Fagrådet ble først opprettet som en del av det internasjonale prosjektet HEPROGRESS (2010-2012) og har vedvart siden. Gruppa tilbyr veiledning til kommuner i Østfold. Det kan f.eks. være prosjekter, tjenester, forsknings- og evalueringsmetodikk, politiske initiativ eller planer som de ønsker å forbedre med sikte på å redusere sosiale helseforskjeller.

Gruppa ledes av Kjersti E. Lien Holte. Den består i tillegg av Jo Ese, Annett Arntzen og Camilla Ihlebæk.

Vil du vite mer om Bengt Morten Wenstøb?
Les Bengt Mortens blogg her  eller les mer på Høgskolens hjemmesider i denne linken.