Helsefremmende barnehager og skoler

Østfold fylkeskommune har siden 2010 jobbet med temaet helsefremmende videregående skoler. 10 av 11 videregående skoler er nå med i nettverket for helsefremmende videregående skoler.

Siden 2014 kom også grunnskoler og barnehager med i arbeidet, da Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa startet opp prosjektet «Atten tusen timer, om helsefremmende barnehager og grunnskoler».

Gjennom disse prosjektene har det blitt utviklet tre ulike sett med kriterier for hva vi forstår med helsefremmende barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Kriterier for helsefremmende barnehager

Kriterier for helsefremmende grunnskoler

Kriterier for helsefremmende videregående skoler

Begge prosjektene er avsluttet som prosjekter, og er nå videreført i ordinær drift. Sluttrapporter og andre dokumenter fra arbeidet med helsefremmende barnehager og skoler finnes på Østfold fylkeskommunes hjemmeside.

Barnehager og skoler som ønsker å jobbe med å kvalifisere seg som helsefremmende, må delta i ett av de nettverkene Østfoldhelsa tilbyr. Nettverkene skal være en arena for erfaringsutveksling, samarbeid, faglig utvikling og felles innsats. Videre skal nettverkene støtte virksomhetene i arbeidet med å kvalifisere seg som helsefremmende virksomhet, og støtte de godkjente virksomhetene i arbeidet med å være helsefremmende.

I nettverkene tilbyr vi kompetanseutvikling innenfor temaene fysisk aktivitet, kosthold og ernæring, samt psykisk helse og trivsel. På fylkets felles planleggingsdag i november 2016 blir det fagdag om kroppsøving for lærere i ungdomsskole og videregående skole, og fagdag om barnehagens betydning i arbeidet med å bygge god psykisk helse hos barn, for ansatte i barnehager.

Barnehager og skoler som ønsker å delta i nettverkene kan ta kontakt med Østfold fylkeskommune ved folkehelserådgiver Elsie Brenne.

Nettverkene møtes en til to ganger i halvåret.