Går for gratis vaksine for russen

Andreas Lervik (Ap) er arkitekten bak forslaget som med all sannsynlighet fører til at neste skoleårs andreklassinger får gratis vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse. – Heldigvis var det bred politisk enighet om at dette er viktig. Vi skal ikke gå mange år tilbake i tid før vi opplevde et dødsfall blant elevene våre. Nå må vi sikre at dette ikke skjer igjen, sier Lervik.

Russen er ekstra utsatt for meningokokkbakterien fordi mange er samlet på små arealer. I tillegg øker risikoen når de fester mye, er slitne og er utsatt for dråpesmitte – for eksempel når de drikker fra samme flasker. Sykdommen kan utvikle seg svært raskt og kan være livstruende. Det kan også føre til hørsel- og hjerneskader.

– I dag så må ungdommene betale for vaksinen selv, og det fører til at flere ungdommer ikke blir med. Særlig er det ungdom på yrkesfag som ikke har vært flinke nok til å delta. Selv om vaksinasjonen bare koster rundt 400 kroner, så er det likevel tilstrekkelig til at flere velger det bort. Vi håper derfor at dette tiltaket kan være et av mange grep som bidrar til å redusere sosiale ulikheter i helse i fylket, sier Lervik.

Han understreker at de nå er avhengige av at kommunene blir med på laget, og håper at de ikke forventer godtgjøring for å gjennomføre vaksinasjonen ved hjelp av skolehelsetjenesten.

– Det tror jeg skal gå bra, for fylkeskommunen tar jo tross alt den aller største delen av kostnaden. Totalt regner vi med at dette vil koste oss cirka 1,2 millioner kroner. Forslaget må imidlertid formelt vedtas i budsjettet for 2019, men i og med at hele fylkestinget ønsker dette så vil det overraske meg veldig om det ikke blir noe av, sier Lervik.

I likhet med resten av fylkestinget, så stemte han for at det skal gjøres en henvendelse til nasjonale helsemyndigheter med en anmodning om at denne vaksinen legges inn i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.