Frivillighetskonferanse

Den 2. mai går den tredje i rekken av frivillighetskonferanser av stabelen.

Frank Aarebrot er et av trekkplastrene. Foruten å være professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, så er han en av landets mest kjente politiske kommentatorer og valgeksperter. Aarebrot vil reflektere om hvilken utvikling han ser for seg at det frivillige livet i Norge vil ta.

De to tidligere arrangementene i konferanserekken «Østfold, mangfold og frivillighet» samlet mellom 90 og 180 deltagere. Også denne konferansen er gratis. Ønsker du å være med, meld deg på her.

Formålet med konferanserekken er tredelt:

  • På den ene siden skal den stimulere til økt samarbeid mellom frivilligheten og offentlig sektor i arbeidet for å redusere fylkets sosiale ulikheter.
  • Dernest er formålet å heve statusen til det viktige arbeidet som frivilligheten gjør. Hvordan kan vi forstå deres innsats som noe mer enn summen av de mange tusen tiltak?
  • Til slutt skal konferanserekken benyttes til å gi innspill til rulleringen av fylkesplanen i Øst­fold, «Østfold mot 2050», som for første gang skal innarbeide strategier for frivillighets-ut­viklingen.

Medarrangørene av konferanserekken er; VOFO, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Østfoldhelsa, KS Østfold og Akershus, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad kommune og Østfolds frivilligsentraler.

Program for konferansen kan sees her.