50 nederlendere til Østfold

Folkehelsearbeidet på skolene i Østfold vekker interesse. Blant to ulike studiebesøk, så kommer også 50 personer fra Nederland.

Det er det nederlandske nettverket «Schools for Health» som skal besøke fylket i september. De har bedt om å få se nærmere på folkehelseprogrammene på Inspiria, som er tilbud til alle fylkets elever. I tillegg ønsker de informasjon om å utvikle skoler til nærmiljøarenaer, RØRE 6-19-prosjektet og godkjenningsordningen for helsefremmende skoler og barnehager. Høgskolen i Østfold skal også bidra, ved å fortelle om forskning på folkehelsearbeidet på skoler i Østfold og sine satsinger på tematikken sosiale ulikheter i helse.

– I tillegg er de veldig nysgjerrige på hvordan videregående skoler bygger opp kompetansen sin for å bedre kunne håndtere og forebygge psykiske plager blant elevene. De ønsker derfor at vi forteller særlig om prosjekt Tankekraft, der Folkehelseinstituttet og Fagakademiet hjelper skolene med å innarbeide psykisk helse-undervisning i timeplanene, sier folkehelsesjef Knut-Johan Rognlien.

Den samme tematikken interesserer Sogn og Fjordane fylkeskommune, som vurder å innarbeide en tilsvarende modell. De besøkte Østfold i forrige uke for å høre mer om samarbeidet mellom folkehelseseksjonen og opplæringsavdelingen omkring arbeidet med psykisk helse på de videregående skolene.

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune besøkte Østfold i forrige uke for å se nærmere på hvordan skolene arbeider med psykisk helse gjennom prosjekt Tankekraft. Fra venstre Erik Bråten (Skole- og fagopplæringssjef i Østfold fylkeskommune), Kenth Rune Teigen Måren (teamleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune), Gro Hovland (prosjektarbeider på arbeid med psykisk helse i Sogn og Fjordane), Rina Svarthoel Østenby-Thorkildsen (opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune) og Gry Anette Sælid (forsker ved Folkehelseinstituttet).