Gjensidigestiftelsen har invitert fylkeskommunene, kommunene og frivillige organisasjoner til spleiselag for å få en enhetlig merking og gradering av turstier over hele landet. Prosjektet er ment å dekke merking, gradering og informasjonsskilt i allerede eksisterende stier. Det skal også bidra til økt og trygg ferdes i friluft, der folk bor og oppholder seg.

Turstier i nærmiljøet betyr mye for at folk skal være aktive i hverdagen. Friluftsliv er en felles arena for barn, unge, voksne og eldre. Med universell utforming blir terskelen for deltagelse lav.

Hvem kan søke?

 1. Frivillige organisasjoner og foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag osv) registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.
 2. Interkommunale friluftsråd.
 3. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interessenter kan søke sammen med en frivillig organisasjon(kategori1) el. et interkommunalt friluftsråd(kategori2).

Fylkeskommunen bidrar med 25 prosent inn i et spleiselag hvor Gjensidigestiftelsen bidrar med 25 prosent og frivillige organisasjoner med 50 prosent. De frivilliges bidrag er dugnadsinnsats til 300 kroner per time. Østfold fylkeskommune har avsatt 250 000 kroner per år i tre år, mens Gjensidigestiftelsen går inn med 750 000 kroner

De fleste av landets fylkeskommuner deltar nå i dette prosjektet og det er opprettet en nasjonal styringsgruppe, der det deltar tre representanter for fylkeskommunene og tre representanter fra Gjensidigestiftelsen. Det er også ansatt en nasjonal prosjektkoordinator, med kontorsted Oslo. Styringsgruppen har kommet frem til følgende forslag til prioritering av turstier:

Turstier som skal prioriteres er:

 • Turruter i nærheten av der folk bor og oppholder seg.
 • Turruter som er ferdig prosjektert (planlagt).
 • Prosjekter som inngår i en helhetlig plan eller strategi.
 • Turruter med plan for aktivitetstiltak/ synliggjøringstiltak.
 • Turruter med forventet stor bruk.
 • Turruter tilknyttet holdeplass/knutepunkt for kollektiv transport.
 • Samarbeidsprosjekter der flere parter deltar.
 • Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruken (elektronisk, turpostkasser, eller lignende).