Trygt lokalsamfunn er et verktøy for å hjelpe kommuner å sette skadeforebyggende arbeid på agendaen og sørge for systematikk i den forebyggende innsatsen.

Sertifiserings-prosjektet Trygt Lokalsamfunn har gått ut på å legge til rette for at flere kommuner i Østfold skal slutte seg til arbeidet. Dette er gjort ved å gjennomføre en rekke opplæringsseminarer, som har tatt for seg de åtte kriteriene i modellen. Fem kommuner har deltatt på seminarene, disse kommunene er Råde, Askim, Trøgstad, Halden og Hvaler.

De fire første jobber fortsatt aktivt med å bli sertifisert i 2016.

Østfold Fylkeskommune har vært initiativtaker og stått for den praktiske gjennomføringen av seminarene, mens Skadeforebyggende forum har bidratt med veiledning og faglige innhold.

Les mer om Trygt Lokalsamfunn her