Fra 2007 har Østfold gitt gratis skolefrukt til sine elever.

I 2009 vedtok Østfold fylkeskommune egne retningslinjer for skolekantiner. Prosjektet la til rette for kompetanseheving for kantinepersonell som ikke har formalkompetanse innen­for matfag. Gjennom prosjektet ble det vært satt fokus på kantinemiljø og mat- og drikketilbud.

Det ble opprettet kantineutvalg på skolene. I kantine­utvalget møtes representanter for elevrådet, kantina og skolens ledelse, og man hadde her en arena for utvikling og samarbeid omkring «skolens hjerte». Nettverk for kantineledere ble stiftet i januar 2011.