Det lages en rekke sluttrapporter fra prosjekter, og det gjennomføres flere mindre egen-evalueringer av folkehelserelatert arbeid i fylkeskommunen og i partnerskapet Østfoldhelsa. Se noen eksempler her: