Vil du være med og dele kaka?
Vil du være med og dele kaka?

Helsefremmende skole

Prosjektet RØRE 6-19 handler om bevegelsesglede, matglede og aktiv læring for alle skoleelever i Østfold.

Alle skolene kan søke om støtte til helsefremmende tiltak og første søknadsfrist er 20.04.2017

Følg oss gjerne på facebook: Helsefremmende skoler i Østfold.

Ta kontakt med folkehelserådgiver Cathrine Rød Gundersen,  for nærmere informasjon.

cathrirg@ostfoldfk.no        Tel: 69 11 70 00