Østfold fylkeskommune lanserte en ny, revidert utgave av den regionale helseoversikten den 22 september 2016, i forbindelse med at den skulle presenteres for politikerne i fylkestinget. Rapporten har fått navnet «Oss i Østfold» og kan leses her.

Oversikten tar for seg de seks temaområdene som spesifiseres i forskriften til folkehelseloven: befolkningssammensetning; oppvekst- og levekårsforhold; fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø; skader og ulykker; helserelatert atferd og helsetilstand.

«Oss i Østfold» har hovedfokus på å vise hvordan tilstanden på en rekke områder er i Østfold sammenlignet med resten av landet.