I Østfoldhelsa pågår det til enhver tid både store og små prosjekter.
Les mer om noen av tiltakene her:

Fri Villig

Helsefremmende lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn

Inkluderende Østfold

Aktiv på dagtid

Regionale folkehelsemidler

Flere prosjekter

Avsluttede prosjekter