WHO gjør Østfold til europeisk fyrtårn

Verdens Helseorganisasjon utpekte i går kveld Østfold fylkeskommune til ?Healthy City?. - Kun 65 andre organisasjoner i Europa har fått denne utmerkelsen tidligere, sier fylkesordfører Arne Øren.

Les omtale på Radio City
Les omtale i Fredriksstad Blad
Les omtale i Moss Avis

– Dette er en stor anerkjennelse til
folkehelsearbeidet i Østfold fylkeskommune. Det er nesten ingen andre
regioner i Europa som har fått denne utmerkelsen. Stort sett er det
bare byer som får en slik status, sier Øren.

For å oppnå status
som ?Healthy City? stiller Verdens Helseorganisasjon en rekke krav til
kvaliteten på folkehelsearbeidet. Utnevnelsen gis for en bestemt
periode. Hvis man ikke fortsetter å levere resultater trekkes
medlemskapet tilbake. I første omgang er Østfold derfor utpekt som
medlem ut 2008.

– Det fine med dette nettverket er at Verdens
Helseorganisasjon stiller mye av sin ekspertise til vår rådighet. Flere
av de fremste forskerne i verden på felter som fysisk aktivitet,
helsekonsekvensutredninger og helsefremmende planlegging disponeres av
Healthy Cities-nettverket. Det vil gi oss en viktig
kompetansetilførsel, sier Arne Øren.

Det var på den nasjonale
konferansen ?Et løp mot fremtiden? som arrangeres i Fredrikstad i disse
dager at Verdens Helseorganisasjon foretok utpekelsen.


Medlemskapet innebærer at vi forplikter oss mer til å jobbe med temaer
som fysisk aktivitet i befolkningen og en helsefremmende alderdom, sier
Øren.

Det er blant annet Østfold fylkeskommunes prosjekt HEPRO
(Health and quality of life in the Baltic Sea Region) som har ført til
medlemskap i det celebre selskapet med blant annet byer som Barcelona,
Istanbul, Wien, Dublin, Liverpool og Milano. Prosjektet lager en
oppskrift for et bærekraftig folkehelsearbeid som skal kunne brukes i
hele Europa. Prosjektet har vakt så stor oppsikt i Verdens
Helseorganisasjon at de selv tok kontakt med Østfold fylkeskommune med
en forespørsel om å få delta. I disse dager er prosjektet først og
fremst i fokus gjennom en internasjonal spørreundersøkelse som kjøres
blant 65 000 europeere.

– For oss er Healthy Cities også en
viktig arena å spille inn Østfold-erfaringer på. Vi synes det er
morsomt at det arbeidet som drives fra Østfold får konsekvenser for en
rekke europeiske land, sier Arne Øren.

Han påpeker at det
forebyggende og helsefremmende arbeidet i Østfold er i ferd med å lagt
merke til også utenfor landets grenser.

– I forrige uke kom en
delegasjon fra Latvia for å vurdere vårt folkehelsearbeid, og nå har vi
fått en forespørsel fra Polen som også vil komme til våren, sier han.