Vil få flere barn og unge i aktivitet

Frivillige organisasjoner kan søke på 420 000 kroner til prosjekter rettet mot å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen. Barn og unge er en viktig målgruppe.

Les regelverket fra Sosial- og helsedirektoratet
Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad
Les omtale i Smaalenenes Avis
Les omtale i Halden Dagblad

– Dette er en seier for lokaldemokratiet. I fjor ble disse midlene fordelt av byråkrater i Oslo, mens nå får kommunene selv anledning til å påvirke fordelingen, sier styreleder i Folkehelseprogrammet Bente Holm Sælid.

Helsedepartementet og Stortinget har satt fysisk aktivitet på dagsorden og etablerte derfor i fjor en tilskuddsordning rettet mot frivillige organisasjoner som jobbet med dette feltet. I år får hvert fylke 420 000 kroner som de kan fordele. Søknadsfristen er 9. april, og de kommunene som er interesserte vil deretter få mulighet til å innstille søknadene fra sine respektive kommuner. Den endelige fordelingen vil deretter bli bestemt av Folkehelseprogrammet i Østfold.

De fleste kriteriene som er bestemt er utformet av Sosial- og helsedirektoratet. I Østfold vil et ekstra moment bli tillagt vekt:

– I utgangspunktet er vi lite interessert i å støtte en rekke småtiltak. Vi vil prioritere søknader av en viss størrelsesorden som forhåpentligvis kan føre til en positiv helseeffekt for mange innbyggere. Dette blir en skjønnsmessig vurdering hvor vi vil sette de ulike søknadene opp mot hverandre, sier Bente Holm Sælid.

Fra Sosial- og helsedirektoratet er det i tillegg bestemt at prosjekter som har barn og unge som målgruppe skal prioriteres. Det samme gjelder for tiltak som innebærer lavterskelaktiviteter og som er rettet mot grupper som er lite fysisk aktive.

– Det er også et vesentlig poeng at tiltakene det søkes om må ha realistiske planer for hvordan arbeidet kan videreføres etter prosjektets slutt. Samtidig er det et pluss hvis innsatsen sees i sammenheng med kommunens folkehelsearbeid forøvrig, sier Holm Sælid.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Folkehelseprogrammet i Østfold, ved rådgiver Kai Lund (69 11 75 41)