Viktig å komme først til fruktfatet

Videregående elever i Østfold fråtser i frukt. –Vi hadde beregnet en frukt til hver, men det er tydeligvis ikke nok, sier leder av helsekomiteen i fylkeskommunen Inger-Christin Torp. 

I høst igangsatte fylkeskommunen og Østfoldhelsa landets største kostholdsprosjekt på videregående skoler. Cirka 3 000 elever fikk tilbud om gratis frukt hver dag. Nå er satsningen blitt evaluert av Høgskolen i Vestfold, og tilbakemeldingen er overveldende.

– Fordi elever spiser mer frukt enn vi trodde blir det ikke bestandig nok til de som kommer sist til fruktfatet. Så vel lærere som elever er således veldig positive til satsningen, som foreløpig pågår på Kalnes, Fredrik II, Mysen og Borg. Annen forskning gjør oss temmelig sikre på at dette vil bidra til en reduksjon i kreft, hjerte- karsykdommer og diabetes II i fremtiden, sier Torp.

Videregående elever i Østfold er de eneste i landet som nyter godt av en slik frukt- og grøntsatsning og fra høstens skolestart planlegges en utvidelse av ordningen.

– Det fremkom sterke ønsker under evalueringen at fruktsatsningen måtte videreføres. Jeg kan berolige elevene med at den blir ikke bare videreført, men utvidet. Vi har satt av to millioner kroner til dette i år, sier Torp.

Skolefrokost er også evaluert
Foruten satsning på frukt og grønt har fylkeskommunen og Østfoldhelsa et forsøk med skolefrokost på de tre videregående skolene Malakoff, Glemmen og Askim.

– På Glemmen har dette blant annet medført at cirka 150 elever spiser frokost hver dag. Skolen er blitt et fyrtårn i Norge i arbeidet for å bedre elevenes kosthold, sier Torp.

Hun mener at frokostdelen av prosjektet også gir andre positive resultater:

– Skolefrokost er viktig for læringsevnen, skolemiljøet og fører til bedre voksenkontakt siden lærere er tilstede. Dessuten tyder det på at det fører til mindre kjøp av usunne matvarer, sier Torp.

Til spørsmålet om ressursene i stedet burde vært benyttet på lærerkrefter og utstyr, svarer hun:

– Valget står ikke mellom frukt og frokost eller utstyr. Valget står mellom frukt og frokost eller ingenting. Dette er et folkehelsetiltak som Østfoldhelsa og fylkets politikere har tatt initiativ til. Uansett så utgjør kostholdssatsningen under 0,2 prosent av det totale budsjettet til de videregående skolene i Østfold, fastslår Torp.

Flere skoler inviteres til å delta
Når ordningen utvides fra høsten blir resten av skolene i fylket invitert til å delta på enten frukt- eller frokostdelen av prosjektet. Det betyr at de videregående skolene Kirkeparken, Halden, Greåker og St. Olav vil få invitasjon til å være med.

    * Les politisk sak 32/2008 ”Foreløpig evaluering av kostholdsprosjektet på videregående skoler”