– Vi fører stafettpinnen videre!


 Helseminister Dagfinn Høybråten fikk følgende tilbakemelding under den nasjonale folkehelsekonferansen i Fredrikstad i dag. ? Få utfordringer blir tatt så godt imot som de som omhandler folkehelsearbeid. Vi vil føre stafettpinnen videre, sier tidligere fylkesordfører i Nord-Trøndelag, Merethe Storødegård (bildet).


Det er i
Stortingsmelding nr. 16 (2002 ? 2003), Resept for et sunnere Norge, at
Høybråten utfordrer fylkeskommunene til å bygge regionale partnerskap i
folkehelsearbeidet. Merethe Storeødegård tror at også andre
fylkeskommuner ser positivt på utspillet fra helseministeren.


Jeg tror mange politikere føler et moralsk ansvar for forsøke å bedre
befolkningens helsetilstand. Derfor er jeg i utgangspunktet veldig
positiv til at Høybråten vil ha oss med på laget. I tillegg har jo
dette arbeidet en del tiltalende trekk. Vi kan oppnå mye positivt med
liten bruk av midler, og i tillegg vil et vellykket folkehelsearbeid
medføre store avkastninger over tid. Spørsmålet er ikke om vi har råd.
Spørsmålet er om vi har råd til å la være, spør Storødegård.

Hun er også positiv til måten stortingsmeldingen fremhever betydningen av den lokale innsatsen i folkehelsearbeidet.


Det gledet meg å lese folkehelsemeldingen som kom ut tidligere i år.
Her tar man lokaldemokratiet på alvor. Skal folkehelsearbeidet lykkes,
er man nødt til å spille på lag med kommuner og lokalsamfunn der
innbyggerne bor og virker. Dette har tydeligvis Høybråten forstått,
sier Storødegård.

Storødegård mener også at fylkeskommunen har gode forutsetninger for å være en pådriver i folkehelsearbeidet.


For det første har vi jo ansvar for regional utvikling og
fylkesplanleggingen. Men i tillegg opplever jeg at vi også er ønsket i
folkehelsearbeidet fra grasrota selv, i hvertfall i mitt fylke
Nord-Trøndelag. Ikke minst har de frivillige organisasjonene vært
ivrige på å få med fylkeskommunen i det forebyggende og helsefremmende
arbeidet. Fordi mange av disse organisasjonene har en regional
organisering, er det også naturlig å samarbeide med disse, sier
Storeødegård.

(Foto: Ole Henrik Storeheier)