Vekker internasjonal oppsikt

Mer enn tre millioner europeere vil bli berørt av HEPRO. - Verdens Helseorganisasjon ønsker å bruke erfaringene fra prosjektet til å styrke lokaldemokratiet og bedre folkehelsa i hele Europa, sier prosjektleder Arvid Wangberg.

pdf Last ned faktaark om HEPRO her

pdf Last ned faktaark om helseprofiler her

Les omtale på nettsidene til NRK Østfold
Les omtale på Helserevyens nettsider
Les omtale i Trønderbladet
Les omtale i Brønnøysunds Avis

Kommunene
Spydeberg og Våler er med i prosjektet HEPRO (Health and social
well-being in the Baltic Sea Region) som ledes av Folkehelseprogrammet
i Østfold fylkeskommune. Prosjektet følges også nøye av norske
myndigheter.

– Vi skal kartlegge helsetilstanden til
innbyggerne i nærmere 30 kommuner i Europa ved at befolkningen selv får
gi uttrykk for hvordan de opplever helsa si. Den kunnskapen vi høster
skal brukes til å igangsette forebyggende og helsefremmende tiltak der
hvor vi ser det er nødvendig. På dette grunnlaget skal vi lage en
oppskrift for et godt folkehelsearbeid som kan brukes over hele Europa,
sier Wangberg.

Verdens Helseorganisasjon har på eget initiativ
bedt om å få være med i prosjektet som omfatter åtte land. Samarbeidet
gir prosjektet tilgang på viktig ekspertise. Dr. Premilla Webster ved
Universitetet i Oxford regnes som en av verdens ledende eksperter på
arbeidet med selvopplevde helseundersøkelser og bistår Verdens
Helseorganisasjon i denne type spørsmål. Hun gir prosjektet rosende
omtale:

– Prosjektet virker svært godt forberedt. De
undersøkelsene som skal gjøres er i fagmiljøet regnet som et veldig
viktig verktøy for å bedre befolkningens helse. Den gir svar på hvordan
befolkningen selv oppfatter sin livssituasjon og sine omgivelser og
setter helsespørsmål på den politiske dagsorden. Blir prosjektet
vellykket vil det være et viktig bidrag i utviklingen av det europeiske
folkehelsearbeidet. Jeg har stor tro på at dette kan bli en berikelse
for folkehelsearbeidet i Europa, sier hun.

Webster påpeker at
det ikke bestandig er like lett å sammenligne helsetilstanden på tvers
av landegrenser, fordi statistikken er utarbeidet på forskjellige
måter. Prosjektet som er initiert av Østfold fylkeskommune vil derfor
lage et felles kartleggingsverktøy som hele Europa kan bruke.

Wangberg påpeker at et viktig formål med prosjektet er å styrke lokaldemokratiet.


I Norge er vi gode på å lytte til befolkningen og gi dem mulighet til å
ta ansvar for lokalsamfunna de bor i. Vi vet at et slikt lokaldemokrati
gir positive resultater for befolkningens helse. Nå skal vi
videreutvikle disse prosessene i Norge, samtidig som vi vil arbeide for
å gi innbyggere i for eksempel Baltikum, større innflytelse over sine
nærmiljøer, sier Wangberg.

Folkehelseprogrammet i Østfold har
siden 1996 arbeidet for å bedre folkehelsa i Østfold. Arbeidet har vakt
nasjonal oppsikt ved at nasjonale myndigheter har gjort Østfold til
modell for folkehelsearbeidet i resten av landet.

Foruten
Østfold fylkeskommune, Spydeberg og Våler, deltar Norsk nettverk av
helse- og miljøkommuner i prosjektet. Nettverket vil dermed kjøre
helseundersøkelser og demokratiprosesser i følgende kommuner:
Vestvågøy, Odda, Brønnøy, Bodø, Sandnes, Kristiansand, Oppegård,
Melhus, og Nordland fylkeskommune.