Unikt tilbud til Østfold-skoler

Hvor mye snuser Østfold-ungdommen? Hvor mye penger bruker de på hamburgere? Bruker de bilbelte? Det, og mye mer, får vi svar på når Østfoldhelsa nå gjennomfører den unike ungdomsundersøkelsen om Østfold-ungdommens helse og trivsel. 

Østfoldhelsa ønsker at samtlige ungdomsskoler i fylket skal delta i den store undersøkelsen om Østfold-ungdommens helse og trivsel. Undersøkelsen kjøres i april, og skolene kan fortsatt melde seg på.

Unik undersøkelse
–    Ungdomsundersøkelsen er unik i den forstand at det ikke er gjennomført noe lignende andre steder i landet, og den er gratis for skolene. Vårt håp er at samtlige ungdomsskoler deltar i undersøkelsen – det vil gi oss en svært god indikasjon på hvordan ungdom i Østfold lever og trives i dag, både i og utenfor skolen. Vi vet for lite om hvordan Østfold-ungdommen egentlig har det, og derfor spør vi tenåringene selv, sier Knut-Johan Rognlien, konstituert leder i Østfoldhelsa.

Ungdomsundersøkelsen er en dyptgripende kartlegging av ungdommers vaner, skolehverdag, kosthold, sosiale nettverk, rusbruk og oppvekst – for å ha nevnt noe.

Det er om lag 10.600* ungdomsskoleelever i grunnskolene i Østfold. Disse fordeler seg på 8. klasse (3393), 9. klasse (3590) og 10. klasse (3610).

Primært er det 10. klasse som skal kartlegges, men det er også åpnet for at skoler kan melde inn 8. og 9. klasser.

–   Deltakelse i undersøkelsen er frivillig for skolene, men vi håper at alle vil være med på å gjøre undersøkelsen best mulig. Dette blir et viktig redskap for kommunene til å se hvor det er behov for å igangsette forebyggende tiltak. Det er også vår intensjon å gjennomføre undersøkelsen igjen om noen år slik at vi kan følge utviklingen, sier Rognlien.

Ansvarlig for undersøkelsen er Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune, i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold, Nasjonalt folkehelseinstitutt, TNS Gallup og kommunene Våler og Spydeberg.

Last ned faktaark om undersøkelsen 

* Kilde: Grunnskolenes informasjonssystem (GSI)