Unik helseundersøkelse i Norge og Sverige

At østfoldingene trives i Strømstad er viden kjent. Derimot er det usikkert om det også er bedre å bo på svensk side av Svinesund. Litt klokere vil vi bli i løpet av året, for til neste uke går startskuddet for Østfoldhelsa 2004 - den største helse- og miljøundersøkelsen som noensinne er gjennomført i grenseregionen.

Les lederen i Moss Avis
Les omtale i Moss Avis
Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad

Førstkommende
onsdag vil vel 17 500 østfoldinger motta et spørreskjema i posten fra
Folkehelseprogrammet i Østfold fylkeskommune. Alle kommunene i fylket
deltar. Tilsvarende spørsmål sendes ut til 15 000 svensker i 15
kommuner i vårt nabofylke Västra Götalandsregionen.

?
Undersøkelsen vil gjøre det mulig å se på hvilken side av Svinesund
folk har best helse. Den vil også belyse om trivselen i hverdagen er
størst på norsk eller svensk side av grensen, sier fylkesordfører i
Østfold Arne Øren (bildet).

Undersøkelsen vil også gjøre det mulig å vurdere hvilken kommune i Østfold hvor innbyggerne er mest fornøyde med helsa si.

Leder
av Folkehelseprogrammet, Arvid Wangberg, er prosjektleder for
undersøkelsen. Han sier at resultatene vil foreligge mot slutten av
året og vil imøtekomme en rekke behov i kommunene.

– Kommunene
har i en årrekke slitt med at den nasjonale helsestatistikken ikke
bestandig er tilpasset kommunenes behov. Denne undersøkelsen vil gjøre
det lettere for kommunene å få kunnskap om hvordan befolkningen har det
i hverdagen og hvor fornøyde de er med miljøet dem lever i, sier
Wangberg.

Undersøkelsen vil gjøre kommunene bedre i stand til å
se hvor det er behov for å iverksette forebyggende tiltak. Den vil også
bidra til at befolkningens helsetilstand, og faktorer som påvirker
denne, kan måles over tid. På den måten kan kommunene følge med på om
utviklingen er negativ eller positiv.

– Vi gjennomførte en
lignende undersøkelse i 1997, men den ble bare sendt ut til kommunene
Spydeberg, Våler og Sarpsborg. Når vi i fremtiden vil gjennomføre
lignende undersøkelser, vil vi konsekvent spørre innbyggere i alle
kommunene i Østfold, sier Wangberg.

Han påpeker at denne kartleggingen vil skille seg ut fra mange andre helse- og miljøundersøkelser.


Vårt opplegg er et supplement til tradisjonelle undersøkelser, som tar
utgangspunkt i statistikker over sykdommer, medisinbruk og lignende. Vi
går frem på en annen måte. Vi velger å spørre innbyggerne selv om
hvordan de ser på sin egen helse. Befolkningen skal også selv vurdere
om de er fornøyde med miljøet de lever i. På denne måten får vi et
innblikk i hvor godt østfoldingene trives, sier Wangberg.

Folkehelseprogrammet samarbeider med TSN Gallup og Nasjonalt Folkehelseinstitutt om undersøkelsen.


Selv EU har funnet undersøkelsen så interessant at INTERREG-programmet
deres har valgt å støtte prosjektet med 1,3 millioner kroner, sier
Wangberg.

Østfold har i de senere år vært et av foregangsfylkene
i Norden for denne type undersøkelser. Opplegget er blitt til i et
bredt samarbeid med norske og utenlandske eksperter på feltet.
Undersøkelsen vil danne mønster for lignende undersøkelser i andre
europeiske land, i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon (WHO).

(Foto: Ole Henrik Storeheier)