– Ungdomsskolene er hørt

- Ungdomskolene i Østfold har blitt hørt i planleggingen av helseundersøkelsen for ungdom. Det sier rektor ved Hobøl ungdomskole, Asbjørn Hjorthaug. 

Den store helse- og trivselsundersøkelsen ”Østfoldhelsa 2008” skal gjennomføres i april på alle ungdomsskoler i Østfold som er interessert. Det betyr at skolene nå har fått tre uker ekstra til å gjennomføre undersøkelsen enn hva som opprinnelig var forutsatt. Skoler kan fortsatt melde seg på.

Oppfyller lovkrav
–    Denne undersøkelsen er midt i blinken og hjelper oss i skolen til å oppfylle en del lovkrav til skolens internkontroll, krav i opplæringsloven og i kommunehelsetjenesteloven. Men sløyf papirutgaven og la oss gjennomføre undersøkelsen på internett.

Det sa Asbjørn Hjorthaug da Østfoldhelsa møtte ungdomsskoler i Østfold for å planlegge helseundersøkelsen. Hans klare melding fikk støtte fra de andre skolekontaktene som deltok.

–    Vi som rektorer og skole skal jo holde oss orientert om elevenes oppvekstsituasjon og vi ønsker dialog med elevene med hensyn til oppvekstplaner og oppveksvilkår. Derfor bør vi også få mulighet til å gjennomføre undersøkelsen for alle klassetrinn ved ungdomskolen, fortsatte Hjorthaug.

Og slik blir det.

Østfoldskolenes synspunkt er tatt hensyn til i planleggingen, og undersøkelsen blir gjennomført som en internettundersøkelse. Skolene får tilbud om å ta med alle elevene. Klassebegrepet er fjernet og erstattet med klassetrinn. Tema økologiske matvarer, sikkerhetsarbeid og skadeforebygging er tatt inn i spørreskjemaet – alt etter forespørsel fra ungdomsskolene.

–    Det er flott at skolene har blitt hørt og at Østfoldhelsa har tatt inn skolenes synspunkter i planfasen, sier Hjorthaug.

Hobøl ungdomskole har nå hatt sin drøfting av undersøkelsestilbudet og har kommet frem til at dette er et svært interessant tilbud hvor de har meldt på flere klassetrinn.

Resultater kommer til høsten
Rapport med resultater vil komme til høsten. Østfoldhelsa vil også forsøke å gi tilbake lokal statistikk i den grad det er forsvarlig i forhold til personvern.

Tilbud om å delta er sendt til alle kommuner og ungdomsskoler i Østfold og påmeldingene er i ferd med å komme inn. Undersøkelsen er gratis for skolene og kommunene. Resultatene vil være en flott mulighet for kommunene til å planlegge oppvekstmiljøet med utgangspunkt i elevenes synspunkter.