Ungdom underviser i seksuell helse

I Østfold underviser ungdom hverandre for å forebygge kjønnssykdommer og uønskede svangerskap! 

Det er det helsepedagogiske opplevelsessenteret Helsekilden som står bak tiltaket, der skoleelever som har falt utenfor ordinært undervisningstilbud blir brukt til instruksjon i forbygging av uønskede svangerskap og seksuelt overførbare sykdommer. Helsekilden drives av Sarpsborg kommune, men prosjektet er et samarbeid mellom NAV i Fredrikstad og Sarpsborg, Østfoldhelsa og oppfølgingstjenesten i Østfold fylkeskommune.  

–    Dette er første gang noe slikt gjennomføres, nå som vi ser hvor bra dette fungerer ønsker vi å fortsette videre samarbeid, forteller leder i Helsekilden Renate Skinne.

Annette Lorentzen (18) er en to tidligere videregående elever som deltar som instruktør i prosjektet.

–    Det er viktig at ungdommen forstår at dette er et helt naturlig tema å snakke med hverandre om, forteller Annette Lorentzen.

Sammen med Gezim Dogani (20) skal hun ut å veilede ungdomsskoleelever i seksuell helse og bruk av helsestasjoner. Begge har blitt valgt ut i prosjektet etter en omfattende intervjurunde.

–    Vi bruker de unge til å nå andre unge. Annette og Gezim planlegger og tilrettelegger slik de tror dette vil treffe ungdommene best, forteller Skinne.

Undervisningen vil i første omgang starte opp på Hafslund og Sandbakken ungdomskole.

–    Etter gjennomført undervisningstilbud og eksamen på en jentekonferane vil de to få et kompetansebevis. Dette er meget ressurssterk ungdom som vi ønsker å bruke videre til nye oppdrag” avslutter Skinne.