Undervisningstilbud ved helsekilden

Helsekilden vil tilby program rettet mot barn og unge i alderen 6-16 år. Virksomheten bygger på delaktighet og opplevelse. Målsetningen er å få barn og unge å tenke over hva helse er for dem, men også bevisstgjøre valg som har innvirkning på egen helse. Helsekilden vil også tilby program rettet mot nøkkelpersoner i barns og unges omgivelser, for eksempel lærere, helsepersonell ved skolen og foresatte.


HELSEKILDENS ELEVPROGRAMMER:
Røykfrie lunger: Et tobakksforebyggende program
Aldersgruppe: 7. klasse Tid: 90 minutter. Les mer
Mat i alle former: Et program for å skape en mer bevisst kostforståelse.
Aldersgruppe: 6-16 år. Tid: 90 minutter. Les mer
Jane-Jan: Et program som lærer barn om kroppen sin. Tid: 90 minutter.
Aldersgruppe: 6-16 år. Tid: 90 minutter. Les mer
 
S.K.O.G: "Kompiskurs" – et program for å fremme samarbeid og gruppetilhørighet.
Aldersgruppe: 6-16 år. Tid: 90 minutter. Les mer
S.A.M NY! Seksualitet, ?Annerledeshet? og Mot.
  Et program som tar opp homoseksualitet, empati og toleranse.
Aldersgruppe: 10 klasse. Tid: 90 minutter. Les mer
HELSEKILDENS KURSTILBUD:
Bevegelse med NY fra september 2005! Kurset er ment å gi inspirasjon og
glede: formidle nye ideer rundt temaet fysisk aktivitet for deg som
arbeider med barn og unge i skolen. Tid: 3 timer
Aktive deltagere: Et metodekurs for helsepersonell, lærere og andre som arbeider
med barn og ungdom (og foreldre). Kurset er ment å gi
  inspirasjon og formidle nye metoder som kan benyttes på flere
arenaer (Foreldremøter, klasser og andre). Tid: 3 timer. Les mer
Forumteater: Et metodekurs om konfliktløsning for personell som arbeider
med barn og ungdom. Kommer i 2006. Les mer