Trøgstad og Moss blir med i Folkehelseprogrammet

Kommunene Trøgstad og Moss blir henholdsvis den 10. og 11. kommunen som blir med i Folkehelseprogrammet. Dermed er over halvparten av fylkets 18 kommuner med på folkehelsesatsningen. Også Rømskog og Marker skal snart ta stilling til om de ønsker å delta i Folkehelseprogrammet. Folkehelseprogrammet omfatter nå cirka 200 000 av de vel 250 000 innbyggerne i fylket.

 
Les saksfremlegget fra Trøgstad her
Les omtale i Moss Avis her