Tobakksfritt seminar på Inspiria

Østfoldhelsa markerer Verdens tobakksfrie dag med seminar 31. mai.

Verdens tobakksfrie dag har blitt markert i Norge siden 1988. Når Østfoldhelsa nå følger opp gjennom en regional konferanse, er hensikten med å bidra til at lokal tobakksforebygging settes på dagsorden.

Østfold har tradisjonelt ligget høyt på tobakkstatistikken i Norge, selv om røykeforekomsten ser ut til å gå i riktig retning. Imidlertid er det fremdeles grunn til å drive forebyggende arbeid, særlig blant barn og unge, for å forsterke de positive tendensene. Den 31. mai arrangerer derfor Østfoldhelsa, gjennom ressursgruppa for tobakksforebyggende arbeid, et halvdagsseminar på INSPIRIA science center.

På programmet står blant annet foredrag ved forskningsleder Karl Erik Lund, SIRUS. Han tar for seg snusbruk og skadevirkninger. Østfold er et grensefylke, og snusbruken er økende blant ungdom særlig i de områdene. Lund skal også snakke om metoder som virker i det tobakksforebyggende arbeidet. I tillegg er tannhelsetjenestens rolle i det tobakksforebyggende arbeidet tema. Seminaret avsluttes med informasjon om tobakksfri skoletid.

Ressursgruppa for tobakksforebygging i Østfold består av representanter fra fylkeskommunen, Kreftforeningen, Astma- og Allergiforbundet,  Østfoldhelsa og Sarpsborg kommune.

Les programmet for konferansen her.