Tobakksforebyggings-prisen 2011

Hvert år deler Østfoldhelsa ut en Tobakksforebyggende pris på Verdens Tobakksfrie dag den 31. mai. Prisen går til noen som målbevisst, og over lang tid har jobbet med tobakksforebygging.

I år har Østfoldhelsa plukket ut helsesøstere i Halden som verdige prisevinnere for 2011 på vegne av alle helsesøstere i Østfold. De tar opp temaet med gravide om hva bruk av tobakk gjør med helsen for både mor og barn. De tar også opp temaet med ungdom på ungdomsskoler og videregående skoler om tobakk og dens skadevirkning.

Prisen, som er et bilde av billedkunstneren Gry Solberg, ble delt ut av styremedlem i Østfoldhelsa Marta Daltveit Lindås til ledende helsesøster Liv Steilbu ved Helsestasjonen i Halden.