Tette bånd mellom utdanning og ulikheter

Vi reproduserer sosial ulikhet gjennom grunnskolen og videregående opplæring.

Det skriver professor Annett Arntzen, medlem av ekspertgruppen for å redusere sosiale ulikheter i helse, i denne kronikken.
Les kronikken her