«Tannleker’n» i 9000

Neste gang du synes at barna krever litt for mye oppmerksomhet, send en tanke til Tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune. De har lekt med 9 000 på et halvt år! I går la en stolt direktør for tannhelsetjenesten i Østfold, Richard Næss, frem en foreløpig evaluering av folkehelseprosjektet.

Les omtale i Smaalenenes Avis

– Vi lærer rett og slett barn og ungdom å pusse tenner på en annen måte enn hva de gjør i resten av landet. Vi tror ikke at tradisjonell helseinformasjon gir de beste resultatene. Derfor selger vi budskapet vårt på en måte som er morsomt og spennende for både barn og ungdom, sier Næss.

Fokuserer på sunt kosthold
Så langt har 9 000 barn og ungdom fått undervisning i skoleprosjektet som i stor grad fokuserer på verdien av sunt kosthold. Den foreløpige evalueringen viser at arbeidet er veldig vellykket. Elevene gir uttrykk for at dem har lært mye om tannhelse som de ikke visste fra før.

Områdene det blir undervist i er tennenes funksjon, teknikk ved tannbørsting og tanntråd, bruk av fluortabletter, reduksjon av sukkerinntak, plakk og forståelse av bakterieangrep og regelmessige måltider.

– Tidligere var vi opptatt av en til en-undervisning på tannklinikkene. Da opplevde vi at barna ikke tok til seg så mye av helsebudskapet vårt som vi gjerne hadde sett. De var kanskje engstelige for tannlegen og mer opptatt av om de hadde hull i tennene eller ikke. Nå underviser vi på en måte som er spennende og involverende i et miljø hvor elevene er trygge. Da er evalueringen også positiv, sier Næss.

Svært positiv evaluering
For den foreløpige evalueringen er svært positiv for de 17 tannpleierne og tannhelsesekretærene som har gjennomført det nye folkehelsekonseptet til tannhelsetjenesten. Elevene gir konseptet toppkarakter, og selv lærerne kan ikke få fullrost pedagogikken nok.

– Det er selvsagt svært gledelig for oss, for vi har jo liten erfaring med pedagogikk. Rosen fra lærerne betyr derfor mye, sier Næss.

På et halvt år har tannpleierne i Østfold besøkt samtlige klasser i Østfold på andre, fjerde og syvende trinn, men intensjonen er også å involvere tiende trinn på et senere tidspunkt. Samtlige nivåer gir positiv respons på den helsepedagogiske undervisningen. Prosjektet fortsetter neste år, og det har ikke kostet fylkeskommunen en krone ekstra. De 525 000 kronene arbeidet har kostet har tannhelsetjenesten funnet gjennom omdisponering av midler.

– Det unike med dette prosjektet er ikke bare pedagogikken, men også systematikken. Vi når alle elever i tre årskull, uavhengig av foreldrenes bakgrunn. Det er viktig for oss av hensyn til ønsket om å utjevne sosiale helseforskjeller. Dernest er det vår intensjon at dette arbeidet skal bli en del av vår ordinære drift. På den måten vil vi oppnå at samtlige elever i Østfold vil møte oss minst tre ganger i løpet av grunnskolen. Hver gang vil de møte et nytt konsept enn de opplevde forrige gang, men budskapet vil hele tiden være det samme, sier han.

Næss understreker at tannhelsen og folkehelsearbeidet for øvrig har mange felles interesser.

– I vårt arbeid er vi for eksempel opptatt av områder som sunt kosthold og tobakksforebygging. Tannhelseloven understreker faktisk at vi skal prioritere forebygging fremfor behandling, sier han.

Samarbeid med Helsekilden
Det helsepedagogiske opplevelsessenteret Helsekilden, som ved prosjektets oppstart ble drevet av Folkehelseprogrammet i Østfold, ble hentet inn for å hjelpe til med oppstarten av skoleprosjektet. Senteret eies nå av Sarpsborg kommune.

– Vi ser at skal vi endre barn og unges livsstil til å bli sunnere må vi bruke helt andre grep enn tradisjonell ”kateter-undervisning”. Vi kan ikke si til en åtte-åring at hvis han gjør ”slik og slik” så får han helseproblemer om 40 år. Derfor legger vi i stedet opp til involering, bruk av sansene og spennende pedagogisk undervisning, bygget på prinsippene fra konfluent pedaogikk, sier Helsekildens leder Renate Rosen Skinne.