Tannhelsepris til Østfold

Tannhelsetjenesten i Østfold mottok i oktober Zendiumprisen 2008. De ble tildelt prisen for sitt flerårige tannhelseprosjekt som retter seg mot elever i barneskolen.

I 2005 startet Tannhelsetjenesten i Østfold tannhelseundervisning på barneskolene. Over 15000 skolebarn har til nå fått tannpusseundervisning på skolen av tannpleiere og tannhelsesekretærer.

Læring gjennom lek
Prosjektleder Line Schrøder Karlsen mottok, på vegne av Tannhelsetjenesten, Zendiumprisen på 50.000 kr for det gode arbeidet som Østfold er i gang med.

Skoleundervisningen bygger på prinsippet "læring gjennom lek". Prosjektet retter seg mot 2., 4. og 7. klassetrinn og skal blant annet lære barna om tannpuss, fluorbruk og sunt kosthold. Dette forgår ved at barna får være delaktige og "leker" seg frem til de riktige svarene. Tannhelsetjenesten er for tredje året på rad godt i gang med undervisningen rundt om på skolene.

–  Undervisningsmetoden går ut på at barna skal være delaktige i undervisningen. Det skal ikke være en enveiskommunikasjon, men elevene skal være med på å finne frem til de riktige svarene. Vi skal få de til å tenke etter selv hva som er rett, sier Karlsen.

God tannhelse i Østfold
Tannhelsen blant barn og ungdom i Østfold kan karakteriseres som god. Tallene viser at Østfold er bedre enn landsgjennomsnittet. Men selv om Østfold scorer bra, er det ønskelig at barn og unge skal få en enda bedre tannhelse.

–  Vi lærer rett og slett barn og ungdom å pusse tenner på en annen måte enn hva de gjør i resten av landet. Vi tror ikke at tradisjonell helseinformasjon gir de beste resultatene. Derfor selger vi budskapet vårt på en måte som er morsomt og spennende for både barn og ungdom. Det er svært positivt å motta denne prisen og vi har nå fått en betydelig stimulans for å utvikle prosjektet videre. Vi har ennå mye ugjort, sier Direktør for Tannhelsetjenesten i Østfold Richard Næss.

Positive holdninger
Hovedmålet med prosjektet har vært å skape positive holdninger til tannhelse. Elevene skal gjennom undervisningsopplegget få forståelse for hvorfor daglig tannpuss er viktig for tannhelsen, og de skal kunne forstå hvorfor sunt og riktig kosthold er viktig for sin egen helse og tannhelse.

–  Tilbakemeldingene vi har fått fra både lærere og elever forteller oss at undervisningsopplegget er lett å få til. Undervisningen er relativt enkel å lære bort, og samtidig svært engasjerende for tannhelsepersonellet, sier Line Schrøder Karlsen.

Skoleprosjektet har vist seg å hatt god effekt på elevenes holdninger.

–  Vi har mange eksempler fra tannklinikkene om at barna husker mye fra undervisningen og flere tannleger har gitt tilbakemeldinger på at de synes de ser en bedring angående barnas tannpuss. Barna kommer med mange kommentarer på klinikken om det de husker fra undervisningen, sier Karlsen.

Forebygging fremfor behandling
Det unike med dette prosjektet er ikke bare pedagogikken, men også systematikken. Vi når alle elever i tre årskull, uavhengig av foreldrenes bakgrunn. Det er viktig for oss av hensyn til ønsket om å utjevne sosiale helseforskjeller. Dernest er det vår intensjon at dette arbeidet skal bli en del av vår ordinære drift. På den måten vil vi oppnå at samtlige elever i Østfold vil møte oss minst tre ganger i løpet av grunnskolen. Hver gang vil de møte et nytt konsept enn de opplevde forrige gang, men budskapet vil hele tiden være det samme, sier Næss.

Tannhelsedirektøren understreker at tannhelsen og folkehelsearbeidet for øvrig har mange felles interesser.

–  I vårt arbeid er vi for eksempel opptatt av områder som sunt kosthold og tobakksforebygging. Tannhelseloven understreker faktisk at vi skal prioritere forebygging fremfor behandling, sier han.

Framtiden
Tannhelsetjenesten understreker et er svært viktig at det blir en kontinuitet på undervisningen slik at man oppnår den gode effekten som gjentakelse har.

–  Det er viktig at vi i fremtiden kan kvalitetssikre opplegget. Vi må hele tiden utvikle undervisningen så den kan være like morsom og interessant både for elevene og for tannhelsepersonellet. For å klare dette har vi satt ned en arbeidsgruppe. Denne gruppen skal behandle forslag og klager fra tannhelsepersonellet og gjøre eventuelle endringer i opplegget.

Tannhelsetjenesten har dessverre ikke kapasitet til å kunne gjennomføre prosjektet på alle skolene i Østfold i skoleåret 2008-2009. I tråd med Stortingsmelding nr 20 (2006-2007) ”Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller”, har de derfor sett på tannhelsestatistikken for å kunne plukke ut hvilke skoler som trenger undervisningen mest.

–  Vi har sett på statistikk fra 2005, 2006 og 2007, hvilke kretser som har flest elever med fem eller flere kariesangrep. Deretter har vi laget en prioriteringsliste for å finne ut hvilke skoler vi skal konsentrere oss om. Dette har resultert i at det er 56 av Østfolds 100 barneskoler som får besøk dette skoleåret, avslutter Næss.

Samarbeid med Helsekilden
Det helsepedagogiske opplevelsessenteret Helsekilden, som ved prosjektets oppstart ble drevet av Østfoldhelsa, ble hentet inn for å hjelpe til med skoleprosjektet. Senteret arbeider for å bedre livsstilen til barn og unge, og eies nå av Sarpsborg kommune.

–  Vi ser at skal vi endre barn og unges livsstil til å bli sunnere må vi bruke helt andre grep enn tradisjonell ”kateter-undervisning”. Vi kan ikke si til en åtte-åring at hvis han gjør ”slik og slik” så får han helseproblemer om 40 år. Derfor legger vi i stedet opp til involvering, bruk av sansene og spennende pedagogisk undervisning, bygget på prinsippene fra konfluent pedagogikk, sier Helsekildens leder Renate Rosen Skinne.