Stor pågang fra hele landet

- Folkehelseprogrammet merker stor pågang fra hele landet etter at Stortingsmeldingen om folkehelse ble lansert. Vi får en rekke henvendelser om å presentere arbeidet vårt, sier leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg.

Den
siste i rekken av nysgjerrige var Hedmark fylkeskommune som nylig
besøkte Østfold fylkeskommune for å høre om folkehelsearbeidet i
fylket.

– Det er veldig hyggelig å få slike besøk. Det er jo et kompliment til den innsatsen vi har lagt ned, sier Wangberg.

Fra
før har representanter fra Folkehelseprogrammet vært i Akershus,
Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud, Troms, etter anmodning. Sogn og
Fjordane står for tur i slutten av november.

Det var i
Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003), Resept for et sunnere Norge, at
regjeringen la opp til å bygge opp regionale partnerskap for folkehelse
etter mønster av Østfold-modellen. Dette har medført en rekke
henvendelser fra hele landet.

– Det er derimot ikke sikkert at
andre fylker automatisk bør kopiere vår løsning. Partnerskap er jo en
strategi for å møte de utfordringer vi står overfor. Hvis andre fylker
har andre behov og står overfor andre utfordringer enn oss, kan det
lønne seg å gjøre andre organisatoriske grep. Samtidig må det påpekes
at partnerskap i utgangspunktet er en strategi som egner seg veldig
godt for folkehelsearbeid. Den forplikter aktører, på tvers av både
nivåer og fagfelt, til å samarbeide i det forebyggende og
helsefremmende arbeidet. Og selv om de andre fylkene ikke direkte
kopierer vår løsning, får de forhåpentligvis gode ideer de kan ta med
seg videre, sier Wangberg.