Spennende Østfold-tall

Det var stor interesse og godt oppmøte da Østfoldhelsa presenterte sine helseundersøkelser.

Les mer om resultatene

Last ned presentasjoner

Rundt 70 deltakere hadde møtt opp på Quality Hotell i Sarpsborg for høre hvordan det står til med helsa til østfoldingen. Undersøkelsene, som har blitt gjennomført av Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt og TNS Gallup, kan vise til mange positive resultater.

I ungdomsundersøkelsen ”Østfoldhelsa 2008” ble over 1500 Østfold-elever i ungdomsskolen spurt om sin egen helse. Tallene som ble lagt fram i Sarpsborg omhandlet elevene i 10.klasse. De viser blant annet at Østfold-ungdom har god helse, er mye fysisk aktive og er mer fornøyd med egen vekt enn ungdom i andre fylker.

Undersøkelsen viser også at ungdom her i fylket drikker mindre alkohol enn sine jevnaldrende i andre fylker. Seniorrådgiver Liv Grøtvedt fra nasjonalt Folkehelseinstitutt presenterte resultatene.

–  Både i forhold til oppgitt ukentlig forbruk og hvor mange ganger elevene oppgir å ha vært beruset totalt, ligger tallene fra Østfold under det sammenligningsgrunnlaget vi har fra undersøkelser i andre fylker, sier Grøtvedt.

Men det er også utfordringer å ta tak i. Flere jenter begynner for eksempel å snuse enn tidligere. I Østfold fant man også en høyere andel med psykiske plager enn man har funnet tidligere i andre fylker.

Gjennomføringen av ungdomsundersøkelsen var et gratistilbud til samtlige av kommunene i Østfold. Undersøkelsens resultater skal brukes som grunnlag for ny planlegging og prioritering innen forebyggende og helsefremmende tiltak.

–  For å utforme en best mulig oppvekstpolitikk trenger kommuner og fylkeskommune kunnskap om barn og unges helseutvikling, trivsel og hvordan de selv opplever sin livssituasjon. Helseprofilen, og en oppfølging med dialog om resultatene, skal også kunne medvirke til at deltagerne i større grad blir bevisst på temaene som omhandles, tar ansvar for egne handlinger og velger sunnere livsstilsvaner, sier Aase Rennesund, styreleder i Østfoldhelsa.

I den internasjonale HEPRO-undersøkelsen, hvor 45000 Europeere totalt har svart på spørsmål om sin egen helse, deltok også kommunene Våler og Spydeberg fra Østfold.

På konferansen gjennomgikk Niels Kristian Rasmussen, tidligere forskningssjef ved Nasjonalt Institutt for folkesundhed i Danmark, tall fra Spydeberg og Våler sammenlignet med funn fra flere kommuner og byer i Danmark, Polen, Estland, Litauen og Latvia.

I undersøkelsen kom det blant annet fram at ca 76 % av Spydebergingene mener å ha god helse. Dette er i snitt med Våler og de andre norske kommunene som deltok i undersøkelsen.

Resultatene fra HEPRO-undersøkelsen kan leses på prosjektets nettsted

Last ned presentasjonene fra konferansen:

NB! Tallene er foreløpige inntil den endelige rapporten foreligger.