Østfoldhelsa i ny drakt

Ostfoldhelsa.no ble lansert i 2002 og har siden fremstått i ulike formater. Nå oppdateres siden igjen. – Vi ønsker dere velkommen til nye nettsider.

Det sier styreleder i Østfoldhelsa Inger-Christin Torp (bildet), når hun i dag lanserer ostfoldhelsa.no i en ny drakt.

– Partnerskapet Østfoldhelsa er et samarbeid mellom en rekke ulike aktører i fylket, og de nye sidene får frem mangfoldet i både arbeidet og bidragsytere. Det er et viktig verktøy for å skape et fellesskap blant de mange partnerne. Ikke minst håper vi de synliggjør hvordan visjonen om det trygge, sunne, levende og rettferdige Østfold følges opp i praksis.

Hun har selv vært styreleder i fem år, men har gjennom sitt politiske og faglige virke bestandig vært opptatt av tematikken. Hun har opplevd at feltet har gått gjennom en rivende utvikling, der dagens folkehelsearbeid har et større fokus på de bakenforliggende faktorene enn hva som var tilfelle i det forrige tiåret.

– Folkehelsearbeidet i Østfold gjenspeiler en bred forståelse av helsebegrepet. Dette handler ikke bare om livsstilsarbeid, men også om hvordan vi fysisk utformer våre omgivelser og om offentlige tjenester i praksis er tilgjengelige for alle befolkningsgrupper, sier Torp.

Hun forteller videre at det arbeides for en sosial, økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling. Dette er tuftet på kunnskapsbaserte tilnærminger med utgangspunkt i folkehelseoversikter.

– Vi jobber samtidig med områdeløft i byene våre og organisasjon og ledelse. Skadeforebygging og innsats for å høyne livskvaliteten er andre fokusområder, mens arbeid for å øke gjennomføringsgraden på videregående skole er noe av det vi prioriterer aller høyest. I det hele tatt, forebyggende og helsefremmende innsatser gjennomgriper alle deler av samfunnet og alle politikkområder, sier hun.

Styrelederen er spesielt glad for at de nye sidene får bedre frem viktige tiltak som gjøres i regi av andre krefter enn kommunene og fylkeskommunen.

– Både frivilligheten, og vår nye partner Inspiria, spiller viktige roller. Det samme kan vi si om høgskolen i Østfold. Vi håper vi har lykkes med å få frem det, sier hun.