Helsekonsekvens-utredning av fylkesplanen

For første gang i Norge gjennomføres en helsekonsekvensutredning av et forslag til fylkesplan.

Det er forslaget til fylkesplanens samfunnsdel for Østfold som skal gjennomgås med lupe av dyktige fagfolk fra kommuner og høgskoler. Høgskolen i Østfold er prosjektleder for tiltaket.

Helsekonsekvensutredningen skal belyse følgende:

  • Hvor treffsikker er fylkesplanens samfunnsdel i forhold til å redusere sosial ulikhet i helse i Østfold?
  • Er det noen av målene eller strategiene som er i konflikt med ønsket om å redusere sosial ulikhet i helse?
  • Er det noen temaer, mål eller strategier som mangler, eller som ikke er behandlet godt nok? Og er det noen temaer, mål eller strategier som bør kuttes ut, eller prioriteres annerledes?

Last ned invitasjon til seminaret her.