Slutte med snus eller røyk?

Har du nyttårsforsetter om å kutte ut snus eller sigaretter? Snart starter Østfoldhelsa og AOF nye tobakksluttekurs over hele fylket. Melder du deg på, kan du være tobakksfri på noen uker – og få kursavgiften tilbake!

Da Østfoldhelsa og AOF arrangerte Norges første snusekuttkurs høsten 2007, klarte samtlige deltakere å legge fra seg snusboksen. Dette vakte oppsikt nasjonalt, og nå settes det i gang nye kurskvelder i Østfold i samarbeid med AOF og Østfold fylkeskommune.

Deltakerne betaler 750 kroner for kurset – en sum som refunderes hvis man er tobakksfri etter et halvt år.

– Det hjelper å ha noen å snakke med som er i samme situasjon. Deltagerne kan både trøste hverandre, støtte hverandre og gi råd om hvordan de skal klare å holde seg unna snus og røyk. Mange har også sagt til oss at kursene gjorde det lettere å slutte enn de opprinnelig fryktet, sier styreleder Aase Rennesund i Østfoldhelsa.

Men kursene ikke er noen sørgeklubber der man skal sitte og gråte sammen over tapet av sigaretten eller prisen.

–  Man møtes, har det hyggelig sammen, og hjelper hverandre med å nå et felles mål som er å legge tobakken bort for godt. Hvem som helst kan delta – og det er lettere å slutte sammen med andre enn å gjøre det alene, sier Rennesund.

Østfoldhelsa starter opp med nye tobakksluttekurs