Skolefrokost på videregående

De videregående skolene Askim, Glemmen og Malakoff har igangsatt skolefrokost som er et resultat av folkehelsesatsningen til Østfold fylkeskommune.