Seniorene møtte opp

Mer enn 70 personer var til stede da Østfold Idrettskrets ga råd til seniorer om blant annet livsstil og skade- og ulykkesforebygging.

Informasjonsseminaret var en del av prosjektet Flere freske folk, som hører inn under det nasjonale LUK-prosjektet (Lokal samfunnsutvikling i kommunene). Deltagere fra både Sarpsborg og Fredrikstad stilte opp.

Foredragsholdere ga råd om hva eldre bør være oppmerksomme på i kosthold og mosjon for å få så mange gode leveår som mulig.

Les mer om seminaret her.